• 09122777455 - 02166135404

آلومینیوم

آلومینیوم فلزی است که در طبیعت بسیار یافت می شود . در حدود 8% از پوسته زمین از الومینیوم ساخته شده و آلومینیوم فلزی است حدود یک سوم وزن آهن به رنگ سفید و نقره ای . مقاومت آلومینیوم در برابر رطوبت و زنگ زدگی از محاسن این فلز است . آلومینیوم با برخی فلزا دیگر ترکیب می شود و گاها فلزی به دست می آید که آلیاژش ازفولاد آلومینیوم سخت تر می باشد و دوام بیشتری نیز دارد و سبکی این فلز باعث انگیزه بیشتر مصرف کننده می گردد . معمولا آلومینیوم در صنعت در این عصر به کمک هواپیماسازان و ساخ بال و بدنه و ملخ هواپیما می آید .