• 09122777455 - 02166135404

قیمت خرید کوپلر چپ و راست

قیمت-خرید-کوپلر-چپ-و-راست

 

نوعی از کوپلر است که در شرایط خاص استفاده می شود ، این کوپلر در شرایطی که آرماتور ها امکان چرخش را ندارند استفاده میشوند. رزوه داخلی کوپلر از یکطرف راست گرد و از طرف دیگر چپ گرد می باشد. همچنین رزوه های ایجاد شده در انتهای دو آرماتور یکی راست گرد و دیگری چپ گرد می باشند. با چرخاندن کوپلر رزوه های دو آرماتور با کوپلر درگیر شده و در ادامه رزوه ها تا انتها درون کوپلر بسته خواهند شد. این نوع کوپلر برای میلگرد سایز 16 تا 40 در اتصالات مکانیکی تکنیک تراش تولید می شود و امکان تولید کوپلر به صورت اختصاصی با طول و گام درخواستی وجود دارد. لازم به توضیح است جنس کوپلرهای  عموماً از فولاد آلیاژی 1.1191 می باشد و منطبق استاندارد شماره 1-12723و2-12723 بوده همچنین تولید کوپلر های اختصاصی برای موارد خاص امکان پذیر است

جهت اطلاع از قیمت خرید کوپلر چپ و راست با متخصصین تکنیک تراش تماس بگیرید

0912-2777455

021-66135404

در ارتباط باشید