• 09122777455 - 02166135404

کوپلر چپ و راست چیست

کوپلر-چپ-و-راست-چیست

 

نوعی از کوپلر است که در شرایط خاص استفاده می شود ، این کوپلر در شرایطی که آرماتور ها امکان چرخش را ندارند استفاده میشوند. رزوه داخلی کوپلر از یکطرف راست گرد و از طرف دیگر چپ گرد می باشد. همچنین رزوه های ایجاد شده در انتهای دو آرماتور یکی راست گرد و دیگری چپ گرد می باشند. با چرخاندن کوپلر رزوه های دو آرماتور با کوپلر درگیر شده و در ادامه رزوه ها تا انتها درون کوپلر بسته خواهند شد. این نوع کوپلر برای میلگرد سایز 16 تا 40 در اتصالات مکانیکی تولید می شود و امکان تولید کوپلر به صورت اختصاصی با طول و گام درخواستی وجود دارد. لازم به توضیح است جنس کوپلرهای تولیدی اتصالات مکانیکی عموماً از فولاد آلیاژی 1.1191 می باشد و منطبق استاندارد شماره 1-12723و2-12723 بوده همچنین تولید کوپلر های اختصاصی برای موارد خاص امکان پذیر است . نحوه اجرای کوپلر چپ و راست 1 - پس از جدا کردن محافظ لاستیکی رزوه میلگردها، کوپلر چپ و راست را بین دو آرماتور مورد نظر قرار دهید . 2- با فشار همزمان دو آرماتور به طرف کوپلر و چرخاندن کوپلر در جهت صحیح ، رزوه های کوپلر را با رزوه های هر دو آرماتور درگیر نمایید بستن کوپلر را ادامه دهید 3- با استفاده از آچار مخصوص یا آچار لوله گیرکوپلر را تا هنگامی که رزوه آرماتور کاملاً به کوپلر بسته شوند ادامه دهید 4-هنگام چرخش کوپلر باید آرماتورهای دو طرف کوپلر ثابت و بدون چرخش توسط آچار مهار شوند. جهت سهولت نظارت و کنترل اتصالات بسته شده توصیه می گردد پس از بستن کامل کوپلرها از نشانه گذاری توسط رنگ قرمزبر روی کوپلر استفاده شود

در ارتباط باشید