• 09122777455 - 02166135404

قوانین اجرای کوپلر جوشی میلگرد

قوانین-کوپلر-جوشی-میلگرد

 

قبل از اقدام به جوشکاری کوپلر جوشی آرماتور در سطح مورد نیاز، محل قرارگیری و جوشکاری عاری از هر گونه چربی و زنگ زدگی بوده و اقدام به تمیز کاری آن گردد1

2-پس از جدا کردن درپوش کوپلر،اقدام به جوشکاری شود . (لازم به توضیح است که

درپوش فوق جهت جلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل کوپلر تعبیه شده،لذا پس از

جوشکاری و سرد شدن کامل کوپلر،مجددادرپوش فوق را در کوپلر جاسازی نمایید ) از

آمپر مناسب جهت جوشکاری استفاده گردد.

3- از هر گونه عملیات خنک کاری محل جوشکاری شده اکیدا" خودداری شود .

4-جهت بستن آرماتور رزوه شده به کوپلر جوش شده پس از جداسازی درپوش آرماتور

و درپوش کوپلر اقدام به بستن آرماتور نموده و با آچار مخصوص یا آچار

لوله گیر آن را تا نتهای رزوه بسته و محکم نمایید ،در این حالت تمامی

رزوه های آرماتوردرون کوپلر قرار می گیرند.

5-دقت شود از الکترود معرفی شده جهت جوشکاری استفاده شده و ابعاد جوش به

مقدارمشخص شده تامین گردد.

6-جهت سهولت نظارت و کنترل اتصالات بسته شده ،توصیه می گردد پس از بستن

کامل آرماتور ها به کوپلر از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلرها استفاده

شود .

7-رعایت ونظارت بر استفاده از اتصالات مکانیکی مطابق آیین نامه بتن ایران و

مقررات ملی ساختمان بر عهده کارفرما می باشد

در ارتباط باشید