info@TechnicTarash.com
09122777455
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب

ساخت کوپلر

ساخت کوپلر

رزوه و کوپلر استاندارد

کوپلر استاندارد یا کوپلر رزوه راستگرد به عنوان پر مصرف ترین کوپلر که در همه جای سازه بتنی  قابلیت مصرف دارد، مطرح می باشد . این نوع کوپلر در محلی مورد  استفاده قرار می گیرد که حداقل یکی از آرماتورها امکان چرخش داشته باشد. رزوه داخلی کوپلر از نوع راستگرد بوده و رزوه  آرماتور بایستی تا انتها درون کوپلر  بسته  شونداین نوع کوپلر برای میلگرد سایز 16 تا 50 در کارخانه  تولیدمی شود و امکان تولید کوپلر به صورت اختصاصی با طول و گام سفارشی وجود دارد لازم به توضیح است جنس کوپلرهای تولیدی اتصالات مکانیکی فولاد آلیاژی 1.1191 DIN می باشد همچنین تولید کوپلر های اختصاصی برای موارد خاص و  تست با سایرفولادها نیز بنا به درخواست امکان پذیر است.

  برای تولید کوپلرها از میلگرد به عنوان مواد اولیه استفاده میشود و در مراحل مختلف تولید از ماشین آلات اونیورسال و CNC استفاده میشود. در هر مرحله از تولید کوپلر ابعاد مشخص شده کنترل  و پس از تایید واحد  QC برای تکمیل پروسه ساخت به مرحله بعد منتقل میگردد . واحد کنترل کیفیت از مرحله  ورود مواد اولیه به کارخانه تا پایان  بسته بندی محصول  نهایی بطور مستمر و دقیق بر کلیه فرآیندها  نظارت و کنترل دارد و به همین  دلیل است که اتصالات مکانیکی با اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی  خود،مطابقت آنها را با آیین نامه هایACI ، مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن ایران بطور 100% تضمین مینماید در ضمن می توان اضافه کرد که هزینه جایگزینی کوپلر به مراطب پایین تر از اورلپ میلگرد میباشد