• 09122777455 - 02166135404

کوپلر تبدیل

کوپلر تبدیل

کوپلر تبدیل چیست؟

 کوپلر تبدیل با توجه به اینکه قطر سوراخ در هر سمت آن متفاوت است و هر طرف آن برای بسته شدن یک نوع آرماتور طراحی شده است، امکان وصل کردن دو آرماتور با دو قطر مختلف را فراهم می کند. کوپلر تبدیل امکان اتصال دو آرماتور با هر قطر را می‌تواند فراهم کند و بسته به درخواست امکان تولید انواع مختلف آن به صورت اختصاصی وجود دارد.

کوپلر تبدیل معمولا در ابتدا به آرماتور با قطر بزرگتر بسته میشود، پس از جدا کردن محافظ پلاستیکی رزوه میلگرد با استفاده از آچار مخصوص و یا آچار لوله گیر کوپلر را تا انتهای رزوه آرماتور بسته و محکم نمایید.

سپس با استفاده از آچار مخصوص یا آچار لوله گیر آرماتور دوم را بصورت کامل تاآخرین رزوه آرماتور به کوپلر بسته و محکم نمایید، در این حالت تمامی رزوه های آرماتور درون کوپلربسته شده اند.

آموزش نحوه بستن آرماتورهای رزوه شده توسط کوپلرتبدیل

  • کوپلر تبدیل قالبا در ابتدا به آرماتور با قطر بزرگتر بسته خواهد شد.
  • کوپلر تبدیل را باید پس از جدا کردن محافظ پلاستیکی رزوه میلگرد با استفاده از آچار مخصوص (قابل تهیه از شرکت اتصالات مکانیکی سهند )و یا آچار لوله گیر کوپلر تبدیل تا انتهای رزوه آرماتور بسته و محکم کنید .
  • در کوپلر تبدیل با استفاده از آچار مخصوص یا آچار لوله گیر آرماتور دوم بصورت کامل تا آخرین رزوه آرماتور به کوپلر تبدیل بسته و محکم نمایید، در این حالت تمامی رزوه های آرماتور درون کوپلر تبدیل بسته شده اند.
  • تکنیک تراش جهت سهولت کار با کوپلر تبدیل پیشنهاد می کند، پس از بستن کامل کوپلر تبدیل از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلر استفاده کنید.