info@TechnicTarash.com
09122777455
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب

فولاد

فولاد

CK45 :

اصطلاح فولاد یا پولاد برای آلیاژهای آهن که بین 0.025 تا حدود 0.2 درصد کربن دارند به کار می رود . فولادهای آلیاژهی نیز غالبا با فلزهای دیگر همراهند که فولاد Ck45  نزدیک به 50 درصد کربن دار می باشد بلکه همین امر باعث کمی سخت تر شدن فولاد می شود .

SPK

فولاد SPK  معروف به فولاد روکاره یعنی تا 200 درجه گرما را نیز تحمل می کند . البته 3 نوع SPK  وجود دارد که در ایران فقط مدل  2080  کاربرد زیادی دارد .