• 09122777455 - 02166135404

کوپلر گروتی چیست

کوپلر_گروتی_چیست

 

این نوع کوپلر، ابزاری ایده‌ال برای وصله میلگرد در قطعات پیش ساخته بتنی می‌باشد. با استفاده از این نوع وصله می‌توان قطعات پیش‌ساخته را به راحتی و تنها با تزریق گروت از مجاری تعبیه شده به یکدیگر متصل  کرد. این وصله ها در یک انتها دارای یک محفظه برای تزریق گروت می‌باشد و در انتهای دیگر اتصال، همانند کوپلرهای میانی، به وسیله رزوه انجام می‌شود.

در قطعات پیش ساخته شبکه آرماتور به وسیله کوپلرهای میانی بسته می‌شود و در قسمت اتصال دو ستون به یکدیگر کوپلرهای گروتی تعبیه می‌شوند. که از یک سمت به میلگردها طولی به وسیله رزوه اتصال می‌یابد و سمت دیگر آن با استفاده از درپوش‌هایی مسدود می‌گردد تا در حین عملیات بتن‌ریزی با بتن پر نشود. پس از بتن ریزی و آماده شدن قطعات و انتقال آنها به محل نصب، میلگرد انتظار ستون قبل وارد محفظه کوپلر گروتی شده و گروت از طریق لوله‌هایی که به محفظه متصل می‌باشند تزریق می‌شود تا محفظه به طور کامل از گروت پر شود.

این نوع وصله مکانیکی علاوه بر استفاده در ساخت قطعات پیش‌ساخته، از سوی دیگر می‌تواند برای ادامه دادن میلگردهایی که طول آنها از طول مهاری کمتر است به کار گرفته شود.

در برخی موارد به دلایل مختلف نظیر اشتباه انسانی و یا بریده شدن میلگردهای انتظار توسط سارقین طول مهاری میلگردهای انتظار برای وصله میلگردها کوتاه می‌شود. در این موارد باید از روش و یا ابزاری برای امتداد میلگردهای انتظار استفاده کرد. کوپلرهای گروتی می‌توانند همانند کوپلرهای پیچی برای امتداد میلگردهای انتظار استفاده شوند. البته از آنجا که این نوع از وصله‌های مکانیکی هزینه به مراتب کمتری نسبت به کوپلرهای پیچی دارند، می‌توانند در مواردی که در مشکلات مالی در پروژه اجازه استفاده از کوپلرهای پیچی را نمی‌دهد، جایگزین مناسبی برای کوپلرهای پیچی باشد.

در ارتباط باشید