• 09122777455 - 02166135404

کوپلر تبدیل چیست

کوپلر تبدیل چیست

 

در بسیاری از مواقع در سازه نیاز به وصله دو آرماتور با دو قطر مختلف پیش می آید. در این مواقع استفاده از کوپلر استاندارد ممکن نیست و باید از نوعی دیگر از وصله های مکانیکی استفاده شود. کوپلر تبدیل می تواند در این موارد راه گشا باشد. کوپلر تبدیل با توجه به اینکه قطر سوراخ در هر سمت آن متفاوت است و هر طرف آن برای بسته شدن یک نوع آرماتور طراحی شده است، امکان وصل کردن دو آرماتور با دو قطر مختلف را فراهم می کند. کوپلر تبدیل امکان اتصال دو آرماتور با هر قطر را می‌تواند فراهم کند و بسته به درخواست امکان تولید انواع مختلف آن به صورت اختصاصی وجود دارد.
کوپلر تبدیل معمولا در ابتدا به آرماتور با قطر بزرگتر بسته میشود، پس از جدا کردن محافظ پلاستیکی رزوه میلگرد با استفاده از آچار مخصوص و یا آچار لوله گیر کوپلر را تا انتهای رزوه آرماتور بسته و محکم نمایید.
سپسبا استفاده از آچار مخصوص یا آچار لوله گیر آرماتور دوم را بصورت کامل تاآخرین رزوه آرماتور به کوپلر بسته و محکم نمایید، در این حالت تمامی رزوه های آرماتور درون کوپلربسته شده اند.
جهت سهولت نظارت و کنترل اتصالات بسته شده توصیه می گردد پس از بستن کامل کوپلرها از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلر استفاده شود.

در ارتباط باشید