• 09122777455 - 02166135404

کوپلر استاندارد آپست چیست

کوپلر-استاندارد-آپست-چیست

در روش آپست (upset) میلگرد پس از برش توسط اره های دیسکی مطابق سفارش مصرف کننده ابتدا توسط دستگاه مربوطه تحت فشار هیدرولیک قرار گرفته

و ناحیه رزوه کاری اورسایز (Oversize) میگردد که اصطلاحا آن را آپست می نا میم. اندازه جدید محل رزوه به نحوی افزایش می یابد که قادر خواهیم بود سایز رزوه کاری

برای هر میلگرد را یک پله افزایش دهیم به طور مثال میلگرد 32 پس از آپست کردن دارای رزوه 36 خواهد بود ناحیه شکست این نوع وصله مکانیکی در تست کشش تماما

دورازکوپلراتفاق میافتد،لازم به توضیح است که میلگرد انتخاب شده برای این روش حتما بایستی قابلیت آپست کردن را داشته باشد متاسفانه بعضی از تولیدات داخلی

 امکان آپست کردن را ندارند یا به عبارت بهتر پس از آپست نمودن میل گرد سختی ناحیه رزوه کاری به شدت افزایش می یابد به نحوی که امکان رزوه کاری به روش فرمینگ

وجود ندارد. طول رزوه و طول کوپلر در این روش کاهش می یابد و این بدلیل افزایش قطر محل رزوه کاری است.

در ارتباط باشید