• 09122777455 - 02166135404

کاهش هزینه ساخت وساز کوپلر

کاهش-هزینه-ساخت-وساز-کوپلر

ساختمن سازی دارای اسانداردهایی می باشد که باید طبق آن استاندارد ها عمل کرد، به همین دلیل تجهیزاتی که برای ساخت بنایی بکار میبریم باید براساس استانداردها انتخاب شوند در هر سازه و ساختمانی میلگرد استفاده می شود. چه برای ستون ها در سازه های بتنی و چه در سقف های خانه ها از میلگرد به عنوان پل و اتصال محکم بین اجزای دیگر ساختمان استفاده می شود. در قدیم از سیم های مخصوصی که استحکام نه چندان خوبی داشت برای اتصال بین چندین میلگرد استفاده می شد. اما در حال حاضر با وجود کوپلر این پیوند بسیار محکم تر و ایمن تر برقرار می شود. کوپلر حتی در بازسازی خانه ها و سازه های عظیم نیز به کار گرفته می شود. کوپلرها نیز مانند سایر لوازم مکانیکی ساخت و ساز دارای انواع مختلف هستند. کوپلر استاندارد یکی از و پرکاربردترین نوع کوپلر است. استفاده از کوپلر استاندارد بیشتر برای اتصال میلگردهایی با اندازه های یکسان استفاده می شود. در سازه های بزرگ مانند پل ها، سدها و ساختمان ها و مجتمع های بزرگ معمولا در ساخت هر قسمت از چندین نوع میلگرد با اندازه های مختلف استفاده می شود. در این شرایط بهترین نوع کوپلر، کوپلر تبدیل برای اتصال میلگردها است

انواع کوپلر

کوپلر استاندارد

کوپلر پیچی

کوپلر جوشی

کوپلر چپ و راست

کوپلر انتهایی

 

مزایای استفاده از کوپلر

بالا رفتن استحکامساختمان

کاهش هزینه ساخت ساختمان

صرفه جویی و کاهش زمان ساخت ساختمان

سهولت در انجام کار

کاهش وزن سازه ساختمان

در ارتباط باشید