• 09122777455 - 02166135404

ویژگی ها و کاربردهای کوپلر الکتروفیوژن

ویژگیها-و-کاربردهای-کوپلر-الکتروفیوژن

 

ویژگی ها

هر سوکت الکتروفیوژن دارای یک سطح صاف درونی با یک سیم مقاومت محافظت شده است که امکان حذف کامل و ساده احتمالی آلودگی در محل را فراهم می کند

شناسایی سهل با مارک محصول بزرگ و قابل فهم تثبیت یکپارچه لوله برای قطر تا d63 میلیمتر

برای نصب سریع و ایمن

سطح پویای کویل حرارت باعث کیفیت مطلوب اتصال می شود

مونتاژ آسان به علت دهانه سوکت مخروطی

منطقه همجوشی بزرگ و موثر برای ایمنی شما

کاربردها

خطوط انتقال و توزیع

اتصالات خانه

کاربردهای فشار صنعتی

۱۰بار گاز/ ۱۶ بار آب

شبکه های انتقال و توزیع آب و گاز

در ارتباط باشید