• 09122777455 - 02166135404

مزایای اتصالات کوپلر

 

مزایای-اتصالات-کوپلر

سبک‌تر شدن سازه به دلیل وزن ناچیز اتصال مکانیکی نسبت به اتصال اورلب

 • افزایش نسبت بتن به آرماتور و امکان طراحی بهینه مقاطع بتنی

 • آرایش منظم آرماتورها

 • صرفه جویی و کاهش ضایعات

 • انجام سریع اتصالات کوپلر و کاهش اتمام پروژه

 • استفاده در قطرها و سایزهای مختلف آرماتورها

 • کاهش هزینه‌ها (با توجه به افزایش قیمت آرماتور)

 • تسریع در عمل بتن ریزی باتوجه به کاهش تراکم آرماتورها

 • انتقال مناسب نیروی کششی در مقایسه با اورلب

 • احتمال کم خطای انسانی در حین اتصال

انواع اتصالات تبدیل

کوپلر استاندارد با رزوه راستگرد

 • کوپلر با رزوه چپ و راست

 • کوپلر تبدیل

 • کوپلر پیچی و قفل شونده

 • کوپلر انتهایی

 • کوپلر گروتی

 • کوپلر جوشی میلگرد و سازه

 • کوپلر موقعیت

در ارتباط باشید