• 09122777455 - 02166135404

فلنج

فلنج

فلنج واسطه ای جهت اتصال به اتصالات یا فلزهای تجهیزات , مخازن در دو نوع معمولی و بلند ساخته می شود . به علت ضخامت کافی در جاهایی که دما زیاد و تنش های برشی – فشاری و ارتعاشی وجود دارد به کار می رود . فلنج گرندار در انتها دارای گردن بوده و مشخصات آن در قسمت انتهایی گردن با مشخصات لوله به آن جوش می شود و یکسان است . از لحاظ قطر و ضخامت این نوع فلنج دارای یک قسمت مخروطی می باشد که ضخامت آن رفته رفته تا محل جوش لب به لب با لوله کم می شود و این قسمت مخروطی باعث تقویت فلنج در موقع عملیات نظیر تنش زدایی و تست جوش با اشعه ایکس یا گاما صفحه فلنج را از قسمت گرم نقره دور نگه می دارد . فلنج گرندار برای فشارهای بالا و دماهای زیر صفر بسیار کاربرد دارد . برای تمام سرویس ها تا کلاس 2500 قابل استفاده است و به طورکلی نصب این  نوع فلنج دارای کمترین هزینه و برای مکان هایی که تنش ضربه ای ، ارتعاشی و برشی زیاد می باشد توضیه و استفاده می گردد .