info@TechnicTarash.com
09122777455
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب

ردیوسر

ردیوسر

Redioser

ردیوسر ابزاری برای کاهش سایز لوله در مسیر لوله کشی و یا افزایش فشار و یا سرعت سال فرآیندی از آن استفاده می شود . ردیوسر ها و یا نازل ها در دو شکل اصلی ردیوسر هم محور یا ردیوسر غیر هم محور ساخته می شود . ردیوسرها یا کاهنده و یا نازل ها م توانند از فولاد آلیاژی ساخته شود . کیفیت و نوع ساخت ردیوسر بسته به میزان کارائی و خواص مکانیکی و حرارتی می توان از آلیاژهای سخت تر نیز ساخته شود . ضمنا ردیوسرها می توانند از خانواده استیل ها نیز ساخته شوند که دارای قابلیت دماهای بالا را داشته و در برابر خوردگی نیز مقاوم باشند .